Pyetjet më të shpeshta

Përgjigjëjet e të gjitha pyetjeve i gjeni këtu

Pyetje rreth Platformës

Platformës online "Bëhu Profesional", mund të i qaseni online nepërmjet web adresës www.behuprofesional.com.
Të gjitha kurset dhe trajnimet e ofruara nga platforma "Bëhu Profesional", janë dhe do të jenë pa pagesë.
Të gjithë të interesuarit mund të kontribojn në platformën tonë duke na kontaktuar neve, ata mund të na ndihmojn në ofrimin e kurseve të reja.

Pyetje rreth Kurseve

Kurseve ne platformë mund të ju qasemi direkt: www.behuprofesional.com, dhe më pastaj duke klikuar në mëny tek "Kurse Online"
Nëse e dini emrin e ndonjë kursi të caktuar ju mund ta kërkoni direkt në ballinën e platformës.
Në ballinën e platformës mund të zgjedhni direkt kategorin e kurseve në të cilën jeni të interesuar dhe më pastaj do të shfaqen kurset vetëm të asaj kategorie.

Nuk keni gjetur çfarë keni kërkuar?